ราษีไศลดอทคอม ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอราษีไศล แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

ความรู้คู่ปัญญา => สารพัดช่าง => ข้อความที่เริ่มโดย: rg001 ที่ 214 พฤหัสบดี 02 สิงหาคม 2018 10:02:34

หัวข้อ: remotehams วิทยุเสมือน
เริ่มหัวข้อโดย: rg001 ที่ 214 พฤหัสบดี 02 สิงหาคม 2018 10:02:34
remotehams  วิทยุเสมือน
การใช้งานสถานี Remote มีขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานที่ https://www.remotehams.com/
- ให้ลงทะเบียนด้วยสัญญาณเรียกขานของตัวเอง และกำหนดรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งาน
- ยืนยันตัวเองผ่าน eMail ที่ระบบส่งให้หลังจากลงทะเบียน

2. ติดตั้งโปรแกรม RCForb Client เพื่อเข้าใช้งาน สามารถ Download ได้ที่ http://download.remotehams.com/
- ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย แล้วจึงสามารถเข้าใช้งานด้วยสัญญาณเรียกขานและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 1

เงื่อนไขการใช้งาน
- เฉพาะสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้ที่สามารถส่งได้ต้องเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง
- ส่งภาพถ่ายใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อยืนยันตัวเองได้ที่ https://www.remotehams.com/verify.html


ข้อมูลจาก http://www.rast.or.th/remote-radio